Obračunani podatki

Na portalu Slotop50 so objavljene tedenske, mesečne in letne lestvice na podlagi metodologije samodejnega spremljanja programov izbranih radijskih postaj – t. i. tehnologija radio monitoringa.

Metodologija radijskega monitoringa je drugačna od metodologije, ki je uporabljena pri pripravi letnih obračunov avtorskih honorarjev. V obračun avtorskih honorarjev so zajeti podatki, ki ustrezajo določilom Pravil o delitvi Združenja SAZAS k.o ter letnega splošnega obračuna Združenja SAZAS k.o.